Hur fungerar internationella flyttfirmor?

När man tänker på en flyttfirma tänker man kanske oftast på dem som flyttar gods mellan två punkter inom ett specifikt land. Men det finns också de flyttfirmor som flyttar gods mellan olika länder, något som komplicerar det betydligt mer. Således kommer denna artikel att gå igenom hur internationella flyttfirmor fungerar och vilka typer av gods man kan frakta.

Hur fraktar flyttfirmor gods mellan olika länder?

Det finns en mängd olika sätt att frakta gods mellan olika länder. Vilken typ av transportmedel som används beror helt och hållet på vilken kostnad man är beredd på att betala, samt hur långt det är mellan länderna. Om gods ska flyttas mellan Sverige och Norge faller det sig naturligt att en lastbil används. Men om gods ska flyttas mellan Sverige och Fiji kommer troligen flera olika båtar att behöva användas.

Varför är det komplicerat?

Det som gör internationella flyttar komplicerat är att en mängd olika aktörer är involverade. Exempelvis behövs det en aktör för att hämta upp godset i det första landet för att sedan packa det ordentligt så att det inte går sönder under frakten. Därefter måste den första leverantören också ta det till en hamn eller en flygplats och boka in det på rätt transportmedel med nordiskaflyttkompaniet – flyttfirma göteborg. Därefter måste också en mängd olika typer av listor göras på vad som ingår i frakten så att olika tullar se vad den innehåller. När allt pappersarbete är klart kan godset flyttas, dock kan godset behöva gå genom en mängd olika flygplaster eller hamnar under resans gång. Allt beror på vart det ska.

Flygplan eller båt?

Om godset fraktas med flygplan eller båt beror först och främst på storleken på godset, men också på hur mycket man är redo att betala. Att skeppa med båt är betydligt billigare än att frakta med flygplan.  Dock tar det mycket längre tid att skeppa något med båt, vilket också är anledningen till att många vill frakta godset med flygplan. Om det handlar om en stor last är det i princip bara möjligt att skeppa med båt, då man exempelvis kan hyra en hel container. Detta går inte att göra på ett flygplan då lasten är mycket mindre.

Flygplan används framförallt när det handlar om mindre laster, upp emot 4-5 kubikmeter. Då handlar det också oftast om mer viktigt gods, som exempelvis tavlor och köksutrustning bland annat. Sängar, bord och stolar fraktas i princip aldrig med flygplan.

Scroll to Top